IT Transitie en Transformatie Management

Fusie, Splitsing, Turn-around, Bi-model,....Morphé

De performance van organisaties is in toenemende mate afhankelijk van de fitheid van de IT-organisatie. Hoogwaardige IT-diensten zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren van de bedrijfsstrategie. Kernbegrippen zijn ‘stabiele prestaties’  en ‘adaptief vermogen’. Alleen als beide aspecten op orde zijn, zal het mogelijk zijn de snelle technologische ontwikkelingen  volledig te benutten. Daarbij komen vaak ook vragen aan de orde als ‘welke IT-diensten doen we zelf en wat kunnen we beter uitbesteden’  en ‘waar staan onze IT-middelen, in de cloud of on-premise’. Vaak leidt dit tot  een hybride situatie waarin Legacy en de Cloud oplossingen samen het IT-landschap vormen.  In combinatie met de implementatie van nieuwe technieken zoals DEVOPS en Continuous Delivery leidt dit tot toenemende complexiteit en daarmee samenhangende behoefte aan kennis en informatie.  

Om deze complexiteit te kunnen managen is een multidisciplinaire benadering van het verandertraject noodzakelijk waarin de factoren Informatietechnologie,  Processen en Organisatie,  Mens (Leiderschap, Kennis, Competenties en Cultuur) en Business Intelligence samenkomen. De verandering moet leiden tot een situatie waarin er evenwicht is tussen efficiency eisen (bereiken van Operational Excellence) en adaptief vermogen (aansluiten op veranderende omstandigheden).

Morphé heeft brede ervaring in het begeleiden en uitvoeren van de Transitie en Transformaties naar de nieuwe IT ecosystemen. Wij helpen u niet alleen graag met het opzetten van de strategie maar zijn zeer gedreven om deze strategie ook in executie en resultaat om te zetten. Meer informatie over onze toegevoegde waarde op de aspecten vindt u op de volgende pagina’s:

  • Informatietechnologie;
  • Processen en Organisatie;
  • Mens (Leiderschap, Kennis, Competenties en Cultuur);
  • Business Intelligence.

 

Wil je meer weten over IT Transitie & Transformatie management, neem dan contact op met Marcel van der Walle via m.walle@morphe.eu of 06 - 224 85 167.