PMO

Project Management Office (PMO)/ Project, Programma en Portfolio beheersing

Voor diverse trajecten bij verschillende klanten, (o.a. NS, VIVAT, SNS Reaal), die we vanuit Morphé begeleiden is een gedegen programma- of transitiebeheersing essentieel. Er moet op ieder moment inzicht verschaft kunnen worden in de rechtvaardiging van de transitie, hetgeen bijdraagt aan de nut en noodzaak van het traject binnen een projectportfolio van een organisatie. Een PMO moet daarom zo ingericht zijn, dat het traject te allen tijde “auditable” is.

De toegevoegde waarde van een gedegen PMO:
- Vergelijkbare projecten en overdraagbare kennis als gevolg van standaardmethoden, technieken en werkwijzen.
- Verlaging van het aantal trajecten met budgetoverschrijding.
- Verlaging van het aantal mislukte projecten.
- Verkorten van de doorlooptijd.
- Verlagen van budget, als gevolg van verhoging van de Portfolio, Programma en Project volwassenheid.
- Afgestemde taken en verantwoordelijkheden voor stuurgroepleden.
- Verlagen van het aantal projecten dat niet of onvoldoende bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.
- Dat de portfolio maakbaar is, doordat vooraf een analyse is gemaakt van bemensing en de beschikbare budgetten.

Morphé levert PMO-dienstverlening die geschikt is om op iedere moment van een transitie, programma of project in te zetten. Tevens leveren we de beheersing en hygiëne (PMO) op en binnen Portfolio’s. Een portfolio is de verzameling van alle project en programma-initiatieven binnen een organisatie of bedrijfsonderdeel.

We kunnen op de drie verschillende niveaus PMO aanbieden;

  1. Bij het opzetten van het Portfolio; Inrichten van het inzicht en de besturing op alle projecten en programma’s binnen uw organisatie/bedrijfsonderdeel.
  2. Voor de Delivery van Transities; Opzetten en uitvoeren van de beheersing van transities binnen uw organisatie.
  3. Bij het inrichten van een Centre of Excelence; De ontwikkeling van standaarden, processen, tooling en het opleiden van uw PMO-organisatie.

Inrichten van het PMO met zoveel mogelijk integratie met bestaande processen, standaarden, resources en tooling die binnen een organisatie reeds aanwezig zijn, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier wordt de organisatie zelf onderdeel van en betrokken bij de transformatie en dit leidt tot eigenaarschap bij stakeholders.

Tijdens de trajecten die wij doen, ontwikkelen we een PMO-werkwijze die eenvoudig herhaaldelijk ingezet kan worden bij toekomstige transities en kan als standaard gaan gelden voor de toekomst binnen uw organisatie.

Morphé kijkt bij de inrichting van PMO naar de volwassenheid van de bestaande programma- en projectorganisatie en hanteren dit als basis voor de inrichting. Dit om betrokkenheid en eigenaarschap van de eigen organisatie te optimaliseren.

Graag gaan we met u in gesprek over de PMO uitdagingen binnen uw organisatie.
Neem contact op met collega Maaike Visser.

m.visser@morphe.eu
0610866220