Service Management

Continue verbeteren, LEAN, Self-service Automation, Knowledge Centered Support, Continuous Delivery, DevOps

Vaak is een technische turn-around alleen niet voldoende om uw IT-organisatie de motor te zijn voor de vernieuwing van uw business die u nodig hebt.  Ook uw service management processen en bijbehorende tooling dienen waarschijnlijk aangepast te worden om te voorkomen dat uw gebruikers lang moeten wachten op het verhelpen van storingen of het realiseren van requests. Een hoge first-time fix op de ServiceDesk, selfservice portal met webshop, geautomatiseerde provisioning van requests en een complete, actuele en goed doorzoekbare kennisbank vormen belangrijke stappen naar een effectieve en efficiënte gebruikersondersteuning.

Daarnaast is het belangrijk dat uw time-to-market van nieuwe IT-diensten wordt verkort. Dit betekent het versterken van de samenwerking tussen uw run-(IT Operations) en change  (IT-Ontwikkeling) organisaties. Harmoniseren van changemanagement en releasemanagement en versterken van de toegevoegde waarde van de CMDB door verrijking van de gegevens in de cmdb met extra informatie over de CI’s en relaties met andere CI’s.

Een aspect wat steeds belangrijker wordt bij de inrichting van Service Management processen is de wijze waarop leveranciers in het service model en in de service management processen worden ingepast. Is bijvoorbeeld de status van een incident ook te volgen als het uit staat bij een leverancier? Is er sprake van eenmalige registratie van gegevens? Dit kan alleen gerealiseerd worden als leveranciers of gebruik kunnen maken van uw service management systeem of dat uw systeem en dat van de leverancier aan elkaar gekoppeld zijn.

We treffen bij onze klanten veel verschillende situaties aan. Het vormgeven van een verbetertraject is dus maatwerk en zal in onderling overleg worden opgepakt. Ervaring van uit de praktijk is dat het belangrijk is eerst de processen binnen de organisatie te harmoniseren en uniformeren op binnen de organisatie aanwezige best-practices en op basis daarvan verder te gaan ontwikkelen (continu verbeteren op basis van LEAN-principes).

 

Wil je meer weten over Service Management Transities, neem dan contact op met Ed van Kempen via e.kempen@morphe.eu of 06 - 511 98 347.