Mens en Organisatie

Structuur, Governance, Cultuur, Skills, Functies, Rollen, Plezier, Energie, Prestaties!

Het aspect Organisatie is een belangrijke peiler onder de gewenste turn-around, die in onze ogen vaak onvoldoende aandacht krijgt. De oorzaken van de situatie die een turn-around noodzakelijk hebben gemaakt, liggen vaak in de besturing en wijze van samenwerking binnen de IT-organisatie en tussen de IT-organisatie en de business. En als het bereiken van besparingen één van de doelstellingen van de transitie is, zal ook gekeken moeten worden naar de organisatiestructuur, functies en formaties en verantwoordelijkheden en bevoegdheden (governance).

Ook het proces van benoemen van medewerkers op functies vergt aandacht. Goede communicatie is essentieel om weerstand te minimaliseren. Vaak zal naderhand - zeker als functies sterk gewijzigd zijn - een traject gestart moeten worden om de skills (kennis, kunde en vaardigheden) van medewerkers op het gewenste niveau te brengen zodat zij de taken en verantwoordelijkheden na de transitie op zich kunnen nemen. Dit proces verdient extra aandacht, vaak komt dit in de knel omdat iedereen druk bezig is met de technische veranderingen en er geen tijd is voor opleidingen.

De heersende cultuur is een derde aandachtspunt. Past die bij de manier waarop er na de turn-around gewerkt zal gaan worden? Zijn er "gevoelens"  uit het verleden die samenwerking tussen afdelingen in de weg staan? Dit soort vragen (en nog veel meer) zullen aan de orde komen bij een transitie. Het zijn de factoren die uiteindelijk het succes van de Transformatie op langere termijn gaan bepalen.

Samen met u stellen we vast wat er in uw situatie nodig is en hoe dit het beste kan worden aangepakt.

 

Wil je meer weten over het aspect Organisatie binnen transities, neem dan contact op met Daam Grund via d.grund@morphe.eu of 06 - 103 70 447.