Informatie technologie

Wendbaar door virtualisatie, Cloud ready, Hoog beschikbaar door standaardisatie

De "Techniek en Applicatie turn-around"  is er op gericht om maximaal te standaardiseren en alle applicaties op een uniforme, toekomstvaste infrastructuur te plaatsen. Dit betekent onder andere werken op basis van marktstandaarden, het consequent volgen van de lifecycle van deze generieke marktstandaarden en het harmoniseren van het lifecycle management van infrastructuur componenten en applicaties. Hiervoor is maximale reductie van de ICT-complexiteit nodig door ze veel mogelijk te rationaliseren en te virtualiseren. Dit betekent terugdringen van het aantal applicaties, het aantal rekencentra en het aantal verschillende typen werkplekken.

De aanpak van een dergelijk traject kent de volgende stappen. Als eerste dient de nieuwe doelarchitectuur gerealiseerd te worden. Deze doelarchitectuur vormt de landingsplaats waarnaar de applicatielandschappen overgebracht kunnen worden. Voordat een applicatielandschap kan worden overgebracht, dienen zij geschikt gemaakt te worden voor de nieuwe doelarchitectuur. Hiervoor wordt een werkplaats ingericht die verantwoordelijk is voor het ombouwen van applicaties. Na ombouw van de applicatie en migratie naar productie wordt het beheer overgedragen aan een tijdelijke beheerorganisatie. Na een periode van stabiliteit zal het beheer worden teruggelegd in de staande organisatie. Die beheerorganisatie zorgt ervoor dat de applicatie ook in de toekomst blijft passen op het life cycle management van de infrastructuur.

Bovenstaande alinea beschrijft onze generieke aanpak van een dergelijk traject op hoofdlijnen. We hebben deze methode met succes toegepast bij verschillende klanten. De exacte invulling is echter maatwerk, dat samen met uw medewerkers in de voorbereiding van de ' turn-around' wordt uitgewerkt.

Wil je meer weten over het technische aspect van transities, neem dan contact op met Svenn Janssen via s.janssen@morphe.eu of 06 - 203 87 334.